Active Hosting Contact Us Netwerk Diensten Nieuws Informatie Domeinnamen Webruimte Resellers Support Online Bestellen
Active Hosting General Info Active Hosting

Hosting Products


Hosting
PrivacyLogo Active Hosting Privacy-beleid
Dit is de website van Active Hosting
Ons postadres is Oosteneind 23 2460 Kasterlee BelgiŽ
Ons B.T.W.-nummer is 629.651.942

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

Deze informatie wordt gebruikt:
 • voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd
 • om de inhoud van onze website te verbeteren
 • om u later te contacteren voor marketingdoeleinden
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciŽle doeleinden.

Op deze site gebruiken we geen cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieŽn die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiŽle informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).Logo Active Hosting Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacy-beleid ?
Als u wenst te reageren op ťťn van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren
 • per email: info@ActiveHosting.be
 • per telefoon: 014 85 21 60
 • per fax: 014 85 21 60
 • per brief: Oosteneind 23 2460 Kasterlee BelgiŽ

  Over communicatie per e-mail

  Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
  Wij kunnen de e-mailadressen van onze klanten doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

  Over communicatie per brief

  Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kan u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres..

  Over communicatie per telefoon

  Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal u door ons bedrijf alleen telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

  Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:
 • telefonisch op het gratis nummer: 0800-91 886,
 • per post: BDMV, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel,
 • online: www.robinsonlist.be

  Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

  Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

  Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

  Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met
 • ons bedrijf zelf, op volgend adres : Oosteneind 23 2460 Kasterlee
 • het Comitť van Toezicht van het BDMV (per e-mail via privacy@bdma.be of per post op dit adres: BDMV, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B 46, 1020 Brussel)
 • de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Waterloolaan 115, 1000 Brussel) •  
   
   

  Active Hosting ~ Oosteneind 23 ~ B-2460 Kasterlee

  Email: info@activehosting.be ~ BE 629.651.942 ~ HR Turnhout 92 907
  Tel: +32 (0)14/ 85 21 60 ~ Fax: +32 (0)14/ 85 21 60 ~ GSM: +32 (0)497/ 45 91 80